بهداشتی

ایران نقش فعالی در سازمان جهانی بهداشت و توسعه بهداشت و درمان در منطقه دارد

ایران نقش فعالی در سازمان جهانی بهداشت و توسعه بهداشت و درمان در منطقه دارد…
ادامه مطلب
بهداشتی

اتمام حجت وزارت بهداشت با کسانی که در درمان مردم اخلال ایجاد می‌کنند

اتمام حجت وزارت بهداشت با کسانی که در درمان مردم اخلال ایجاد می‌کنند اخبار بهداشتی…
ادامه مطلب
بهداشتی

اعلام آمادگی وزیررفاه برای همکاری با وزیر بهداشت و نظام پزشکی

اعلام آمادگی وزیررفاه برای همکاری با وزیر بهداشت و نظام پزشکی اخبار بهداشتی به نقل…
ادامه مطلب
سلامت

دوره جدید طرح تحول نظام سلامت و ورود مهره‌های تازه‌نفس به وزارت بهداشت

دوره جدید طرح تحول نظام سلامت و ورود مهره‌های تازه‌نفس به وزارت بهداشت اخبار سلامت…
ادامه مطلب
سلامت

در گفت‌وگو با ایسنا مطرح شد بار “پیوند” بر دوش وزارت بهداشت و بیمه‌هایی که شانه خالی می‌کنند

در گفت‌وگو با ایسنا مطرح شد بار "پیوند" بر دوش وزارت بهداشت و بیمه‌هایی که…
ادامه مطلب
سلامت

وزیر بهداشت: امیدوارم بتوانم شرایطی فراهم آورم که شایسته نام بلند ایران اسلامی باشد

وزیر بهداشت: امیدوارم بتوانم شرایطی فراهم آورم که شایسته نام بلند ایران اسلامی باشد اخبار…
ادامه مطلب