بهداشتی

دستور وزیر بهداشت برای ایجاد تسهیلاتی برای بازگشت پزشکان خوشنام ایرانی از خارج

دستور وزیر بهداشت برای ایجاد تسهیلاتی برای بازگشت پزشکان خوشنام ایرانی از خارج اخبار بهداشتی…
ادامه مطلب
بهداشتی

ایران نقش فعالی در سازمان جهانی بهداشت و توسعه بهداشت و درمان در منطقه دارد

ایران نقش فعالی در سازمان جهانی بهداشت و توسعه بهداشت و درمان در منطقه دارد…
ادامه مطلب
بهداشتی

اتمام حجت وزارت بهداشت با کسانی که در درمان مردم اخلال ایجاد می‌کنند

اتمام حجت وزارت بهداشت با کسانی که در درمان مردم اخلال ایجاد می‌کنند اخبار بهداشتی…
ادامه مطلب