سلامت

برخورداری ۲۰۰ بیمارستان کشور از استانداردهای گردشگری سلامت

برخورداری ۲۰۰ بیمارستان کشور از استانداردهای گردشگری سلامت اخبار حوزه بهداشت و درمان به نقل…
ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

گروه‌گرایی و درنظرنگرفتن منافع ملی، با حقیقت اسلام سازگاری ندارد

گروه‌گرایی و درنظرنگرفتن منافع ملی، با حقیقت اسلام سازگاری ندارد اخبار به نقل از سلامت…
ادامه مطلب
دارو

آمار وزارت رفاه درباره هزینه‌های درمان و نسخ پزشکی اغراق‌آمیز است

آمار وزارت رفاه درباره هزینه‌های درمان و نسخ پزشکی اغراق‌آمیز است اخبار دارویی وزارت رفاه…
ادامه مطلب