سلامت

ولایتی: طرح تحول سلامت از جمله اقدامات مثبت وزارت بهداشت در این دوره است

ولایتی: طرح تحول سلامت از جمله اقدامات مثبت وزارت بهداشت در این دوره است اخبار…
ادامه مطلب
سلامت

گزارش سازمان بهداشت جهانی از تعلل اسرائیل در صدور مجوز انتقال بیماران غزه به خارج

گزارش سازمان بهداشت جهانی از تعلل اسرائیل در صدور مجوز انتقال بیماران غزه به خارج…
ادامه مطلب