حضور فعال بازرسین معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای تشدید نظارت بر کالاهای قاچاق سلامت محوردر معیت گشت مشترک سازمان های نظارتی

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۱۴/۴/۹۵…
ادامه مطلب