سلامت

امضای تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش همکاری‌های پژوهشی در نظام سلامت

در وزارت بهداشت صورت گرفت؛ امضای تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش همکاری‌های پژوهشی در نظام سلامت اخبار…
ادامه مطلب
سلامت

ضرورت تشکیل کانون دانش آموختگان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ضرورت تشکیل کانون دانش آموختگان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اخبار سلامت به نقل…
ادامه مطلب
سلامت

هویت جهادی، ۳۷ سال خودباوری و بالندگی/ تولید داروی گیاهی ضد “سینوزیتی” در کشور

هویت جهادی، ۳۷ سال خودباوری و بالندگی/ تولید داروی گیاهی ضد "سینوزیتی" در کشور اخبار…
ادامه مطلب