سلامت

راه‌اندازی رشته‌های جدید و دانشکده مشترک در حوزه فناوری سلامت

راه‌اندازی رشته‌های جدید و دانشکده مشترک در حوزه فناوری سلامت اخبار سلامت به نقل از…
ادامه مطلب
سلامت

پیگیر راه اندازی کانون سلامت محلات در کهگیلویه و بویراحمد هستیم

پیگیر راه اندازی کانون سلامت محلات در کهگیلویه و بویراحمد هستیم اخبار سلامت به نقل…
ادامه مطلب
سلامت

سمنان| اجرای طرح پزشک خانواده در کاهش هزینه‌های بیمه سلامت مؤثر است

سمنان| اجرای طرح پزشک خانواده در کاهش هزینه‌های بیمه سلامت مؤثر است اخبار سلامت به…
ادامه مطلب
سلامت

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام حوزه سلامت استان بوشهر در اولویت است

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام حوزه سلامت استان بوشهر در اولویت است اخبار سلامت به نقل…
ادامه مطلب
سلامت

بودجه عمرانی حوزه سلامت استان قزوین سالانه ۲۰ میلیارد تومان است

بودجه عمرانی حوزه سلامت استان قزوین سالانه ۲۰ میلیارد تومان است اخبار سلامت به نقل…
ادامه مطلب