سلامت

امضای تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش همکاری‌های پژوهشی در نظام سلامت

در وزارت بهداشت صورت گرفت؛ امضای تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش همکاری‌های پژوهشی در نظام سلامت اخبار…
ادامه مطلب
سلامت

در حاشیه جلسه هیات دولت؛ وزیر بهداشت: ارتقای طرح تحول سلامت اولویت های وزارتخانه است

در حاشیه جلسه هیات دولت؛ وزیر بهداشت: ارتقای طرح تحول سلامت اولویت های وزارتخانه است…
ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

گروه‌گرایی و درنظرنگرفتن منافع ملی، با حقیقت اسلام سازگاری ندارد

گروه‌گرایی و درنظرنگرفتن منافع ملی، با حقیقت اسلام سازگاری ندارد اخبار به نقل از سلامت…
ادامه مطلب