دارو

اصرار بیماران،‌ پزشکان را به تجویز آنتی‌بیوتیک وامی‌دارد

اصرار بیماران،‌ پزشکان را به تجویز آنتی‌بیوتیک وامی‌دارد اخبار دارو به نقل از "خبرگزاری ایسنا"…
ادامه مطلب