دارو

وزارت بهداشت با قانون ” امور دارویی و آزمایشگاهی” چه خواهد کرد؟

۹۶/۰۳/۱۰ وزارت بهداشت با قانون " امور دارویی و آزمایشگاهی" چه خواهد کرد؟ اخبار دارویی…
ادامه مطلب
سلامت

پیگیر ایجاد مراکز “تخت حاد” هستیم/ ساخت اندام مصنوعی تحت پوشش بیمه قرار گیرد

۹۶/۰۲/۳۰ پیگیر ایجاد مراکز "تخت حاد" هستیم/ ساخت اندام مصنوعی تحت پوشش بیمه قرار گیرد…
ادامه مطلب