سلامت

گزارش سازمان بهداشت جهانی از تعلل اسرائیل در صدور مجوز انتقال بیماران غزه به خارج

گزارش سازمان بهداشت جهانی از تعلل اسرائیل در صدور مجوز انتقال بیماران غزه به خارج…
ادامه مطلب
سلامت

امضای تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش همکاری‌های پژوهشی در نظام سلامت

در وزارت بهداشت صورت گرفت؛ امضای تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش همکاری‌های پژوهشی در نظام سلامت اخبار…
ادامه مطلب
سلامت

درخواست کارگزار جمهوری آذربایجان از ایران؛ دلال پزشکی حذف شود

درخواست کارگزار جمهوری آذربایجان از ایران؛ دلال پزشکی حذف شود اخبار سلامت به نقل از…
ادامه مطلب
سلامت

ضرورت تشکیل کانون دانش آموختگان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ضرورت تشکیل کانون دانش آموختگان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اخبار سلامت به نقل…
ادامه مطلب