بهداشتی

۸۰ میلیارد تومان صرف توسعه شاخص‌های درمانی و بهداشتی چابهار شد

۸۰ میلیارد تومان صرف توسعه شاخص‌های درمانی و بهداشتی چابهار شد اخبار بهداشتی به نقل…
ادامه مطلب
بهداشتی

تمام مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت گیلانغرب تجهیز می‌شوند

تمام مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت گیلانغرب تجهیز می‌شوند اخبار بهداشتی به نقل از…
ادامه مطلب
بهداشتی

خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت به سالمندان دشتستان ارائه می‌شود

خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت به سالمندان دشتستان ارائه می‌شود اخبار بهداشتی به نقل از…
ادامه مطلب
بهداشتی

طرح تحول سلامت برای تعادل بخشی خدمات بهداشتی در کردستان اجرا می‌شود

طرح تحول سلامت برای تعادل بخشی خدمات بهداشتی در کردستان اجرا می‌شود   اخبار بهداشتی…
ادامه مطلب
بهداشتی

بسیاری از مدارس خوزستان هنوز در شاخص‌های بهداشتی مشکل دارند

بسیاری از مدارس خوزستان هنوز در شاخص‌های بهداشتی مشکل دارند اخبار بهداشتی به نقل از…
ادامه مطلب