بهداشتی

بهره‌برداری از ۱۸ پروژه بهداشتی – درمانی طی سفر وزیر بهداشت به سبزوار

بهره‌برداری از ۱۸ پروژه بهداشتی - درمانی طی سفر وزیر بهداشت به سبزوار اخبار بهداشتی…
ادامه مطلب
بهداشتی

اهواز|۲۲ پروژه بهداشتی خوزستان توسط وزیر بهداشت ‌افتتاح شد‌

اهواز|۲۲ پروژه بهداشتی خوزستان توسط وزیر بهداشت ‌افتتاح شد‌   اخبار بهداشتی به نقل از…
ادامه مطلب