دارو

آمار وزارت رفاه درباره هزینه‌های درمان و نسخ پزشکی اغراق‌آمیز است

آمار وزارت رفاه درباره هزینه‌های درمان و نسخ پزشکی اغراق‌آمیز است اخبار دارویی وزارت رفاه…
ادامه مطلب
دارو

وزارت بهداشت با قانون ” امور دارویی و آزمایشگاهی” چه خواهد کرد؟

۹۶/۰۳/۱۰ وزارت بهداشت با قانون " امور دارویی و آزمایشگاهی" چه خواهد کرد؟ اخبار دارویی…
ادامه مطلب