سلامت

۴۲ تخت شیمی درمانی در بزرگترین پروژه تحول سلامت گلستان وجود دارد

۴۲ تخت شیمی درمانی در بزرگترین پروژه تحول سلامت گلستان وجود دارد اخبار سلامت به…
ادامه مطلب
سلامت

۸۰ درصد چالش‌های سلامت خارج از حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی است

۸۰ درصد چالش‌های سلامت خارج از حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی است اخبار سلامت به نقل…
ادامه مطلب