سلامت

معاون وزیر بهداشت: تجهیزات پزشکی در طرح تحول سلامت تعیین کننده است

معاون وزیر بهداشت: تجهیزات پزشکی در طرح تحول سلامت تعیین کننده است اخبار سلامت به…
ادامه مطلب
سلامت

انتقال “سازمان بیمه سلامت” به وزارت بهداشت باعث مدیریت هزینه‌های سلامت شد

انتقال "سازمان بیمه سلامت" به وزارت بهداشت باعث مدیریت هزینه‌های سلامت شد اخبار سلامت به…
ادامه مطلب