بهداشتی

۲۰ هزار میلیارد ریال به پرداخت مطالبات بهداشتی و درمانی ایلام اختصاص یافت

۲۰ هزار میلیارد ریال به پرداخت مطالبات بهداشتی و درمانی ایلام اختصاص یافت اخبار بهداشتی…
ادامه مطلب
بهداشتی

۸۰ میلیارد تومان صرف توسعه شاخص‌های درمانی و بهداشتی چابهار شد

۸۰ میلیارد تومان صرف توسعه شاخص‌های درمانی و بهداشتی چابهار شد اخبار بهداشتی به نقل…
ادامه مطلب
بهداشتی

سیستان و بلوچستان فاجعه‌بارترین شاخصه دسترسی به آب‌بهداشتی را دارد

سیستان و بلوچستان فاجعه‌بارترین شاخصه دسترسی به آب‌بهداشتی را دارد اخبار بهداشتی به نقل از…
ادامه مطلب