بهداشتی

سیستان و بلوچستان فاجعه‌بارترین شاخصه دسترسی به آب‌بهداشتی را دارد

سیستان و بلوچستان فاجعه‌بارترین شاخصه دسترسی به آب‌بهداشتی را دارد اخبار بهداشتی به نقل از…
ادامه مطلب
دارو

مصرف دارو برای بیماری‌های ساده در ایران بیش از استاندارد جهانی است

مصرف دارو برای بیماری‌های ساده در ایران بیش از استاندارد جهانی است  اخبار دارو به…
ادامه مطلب