بهداشتی

تمام مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت گیلانغرب تجهیز می‌شوند

تمام مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت گیلانغرب تجهیز می‌شوند اخبار بهداشتی به نقل از…
ادامه مطلب
بهداشتی

خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت به سالمندان دشتستان ارائه می‌شود

خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت به سالمندان دشتستان ارائه می‌شود اخبار بهداشتی به نقل از…
ادامه مطلب