نقش و کارکردهای تولیت در نظام سلامت

نقش و کارکردهای تولیت در نظام سلامت

اخبار سلامت به نقل از “خبرگزاری ایسنا” ، عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت گفت:

کارکرد تولیت سه وجه کلیدی شامل تنظیم، پیاده‌سازی و پایش مقررات برای نظام سلامت ‏را داراست.‏

 دکتر علی حسن‌زاده در تعریف تولیت در نظام سلامت گفت:

تولیت کارکرد فراموش شده اکثر نظام‌های ‏سلامت است و در واقع تعریفی بسیار فراتر از باور عمومی دارد.

در باور عمومی گمان می‌شود تولیت فقط به معنی تنظیم مقررات ‏است.‏

وی افزود:

کارکرد تولیت سه وجه کلیدی شامل تنظیم، پیاده‌سازی و پایش مقررات برای نظام سلامت را دارد.

در واقع اطمینان از ‏این‌که تمامی نقش آفرینان نظام سلامت از جمله خریداران خدمت، ارائه دهندگان و بیماران به وظیفه خود عمل می‌کنند و تعریف سمت ‏و سوی راهبردی نظام سلامت از وظایف تولیت است.‏

حسن‌زاده با بیان این‌که تولیت دارای شش زیرکارکرد است، ادامه داد:

طراحی کلی نظام سلامت، ارزیابی عملکرد، تدوین سیاست‌ها ‏از منظر اولویت‌بندی، طرف‌دار طلبی بین‌بخشی، تنظیم مقررات و حفاظت از مشتری از جمله این کارکردها است.‏

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت با بیان این‌که تولیت کارکردی بینابینی دارد، اظهار کرد:

تولیت نظام سلامت با همین نوع ‏کارکرد با سازماندهی همه کارکردهای نظام سلامت سروکار دارد.

انتخاب ویژگی‌ها برای اولویت‌بندی و رسیدن به اجماع در مورد ‏عناصر اصلی از وظایف تولیت است که هم دارای وجه فنی است و هم وجه سیاسی.‏

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، وی در توضیح طرف‌دار طلبی بین‌بخشی نیز گفت:

این موضوع به معنی ترویج سیاست‌ها در سایر نظام‌های اجتماعی و در راستای ‏اهداف سلامت است.

تعیین کننده‌های اجتماعی و اقتصادی سطح سلامت مانند آموزش بانوان به تنهایی بخشی از نظام سلامت نیست.

‏طرف‌دار طلبی در مورد تعیین کننده‌های دارای هدف بهبود سلامت در چهارچوب این تعریف می‌گنجد و در نتیجه در محدوده نظام ‏سلامت قرار می‌گیرد.‏

حسن‌زاده با بیان این‌که در نظام سلامت دو نوع اصلی از تدوین مقررات وجود دارد، اظهار کرد:

وضع مقررات بهداشتی بر کالاها و ‏خدمات و تنظیم مقررات برای مراقبت‌های سلامت این دو نوع اصلی هستند.

اولی اشاره به تلاش‌های معمول توسط مسئولین بهداشتی ‏به منظور به حداقل رساندن مخاطراتی دارد که توسط کالا و خدمات در کل اقتصاد به ویژه مواد غذایی به وجود می‌آید.

تنظیم مقررات ‏مراقبت‌های سلامت نیز اشاره به سازمان‌هایی دارد که مسئول کارکردهای تامین مالی، تدارک خدمت و توسعه منابع نظام سلامت ‏هستند.

در نتیجه تدوین مقررات توسط تولیت نیز کارکردی بینابینی است.‏

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star