داروهای ضد انگل اثرات ضد سرطانی دارند

داروهای ضد انگل اثرات ضد سرطانی دارند

اخبار دارو به نقل از “خبرگزاری مهر” ،  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، محققان نشان داده اند که داروی« ivermectin » یک اثر ضد توموری را روی سلول های سرطان اپی تلیالی تخمدان اعمال می کنند که از طریق برهمکنش با ژن KPNB۱ است.

از آن جایی که« ivermectin »پیش از این برای درمان عفونت های انگلی در بیماران مورد تصویب قرار گرفته است، در صورتی که موثر بودن آن به عنوان یک رژیم ضد سرطانی مورد تایید قرار گیرد، هزینه کمتری برای طی کردن مراحل بالینی در پی خواهد داشت.

در این مطالعه کوداما و همکارانش نشان دادند که« KPNB۱ »ویژگی های یک انکوژن را دارا است و افزایش بیان آن به طور ویژه ای منجر به تسریع تکثیر و بقای سلول های سرطان اپی تلیالی تخمدان می شود و مهار آن می تواند آپوپتوز را القا کند.

فعال شدن و مهار شدن« KPNB۱ »اثر مستقیمی روی بیان فاکتورهای آپوپتوزی دارد.

بدین ترتیب« KPNB۱ »می تواند هدفی برای درمان سرطان اپی تلیالی تخمدان باشد.

از آن جایی که استفاده از داروهایی که پیش از این مورد تایید FDA قرار گرفته اند می تواند هزینه و زمان را برای طراحی داروهای جدید به یک سوم کاهش دهد، محققین درصدد برآمدند که از داروهای تصویب شده برای تست روی سرطان اپی تلیالی تخمدان استفاده کنند و مشاهده کردند که داروی« ivermectin »به عنوان یک داروی ضد انگلی می تواند با ژن« KPNB۱»برهمکنش کند و این سرطان را هدف قرار دهد.

این مطالعه نشان داد که« ivermectin »اثرات پیش آپوپتوزی روی سلول های سرطان اپی تلیالی تخمدان دارد و می توان با ترکیب آن با پاکلی تاکسل اثرات آن را تقویت کرد.

از آن جایی که سرطان اپی تلیالی تخمدان، یک سرطان هتروژن یا ناهمگون است، بهترین رژیم درمانی استفاده از ترکیب های دارویی خواهد بود.

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star